Skip survey header

Prijavni obrazec za natečaj Ujemi Cofov rep

Prosimo vas, da za sodelovanje na natečaju Ujemi Cofov rep izpolnite spodnjo prijavnico in oddate svoj predlog besedila skupaj s podpisano Izjavo o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb do 2. 12. 2022.

Pomembno:

•    Prosimo vas, da kot mentor pred prijavo učencev na natečaj Ujemi Cofov rap za vsakega učenca pridobite izpolnjeno Izjavo zakonitega zastopnika. Vsa zbrana soglasja nam pošljite na naslov: Založba Rokus Klett, Stegne 9b, 1000 Ljubljana, s pripisom: Natečaj Ujemi Cofov rep.
•    Ob elektronski prijavi v tem obrazcu priložite Izjavo o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb, s katero potrjujete, da ste zbrali vse izpolnjene izjave staršev ali skrbnikov.
1. Vaši podatki (podatki mentorja): *Odgovor na vprašanje je obvezen.
4. Obvezna priloga: podpisana Izjava o zbranih soglasjih in osebnih podatkih sodelujočih oseb (v e-obliki)
Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni, saj jih potrebujemo za obveščanje v zvezi z natečajem. Hranimo jih do konca šolskega leta, če zakon ne določa drugače. 

Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.