Skip survey header

PATIENTRIKSDAGEN 2022

PATIENTRIKSDAGEN 2022

För fjärde året i rad kommer patientorganisationer, politiker och sakkunniga samlas vid ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styr agendan och diskussionen.

När: 7 december
Tid: 13.00-15.30
Plats: Kulturhuset i Stockholm och digitalt
Moderator: Karin Klingenstierna
Talare: Kommer att tillkomma
Avgift: Patientriksdagen är kostnadsfri
Patientriksdagen skrivtolkas för deltagande digitalt.

ÅRETS TEMA
Temat för dagen är vikten av tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Att vårdgivare har tillgång till patientens hälsodata spelar stor roll för att patienten ska få den bästa vården. Ibland är informationen rent av livsviktig. Men idag ser det inte ut så. I Sverige har du som patient i praktiken ansvar för att förmedla din vårdinformation mellan olika vårdgivare. Däremot finns det inga krav på att vårdgivare ska dela hälsodata med varandra. Du som patient borde inte behöva fungera som budbärare. Vårdpersonal måste ha tillgång till den information som krävs för att ge rätt vård. Bara då kan vi få en jämlik, innovativ och patientsäker sjukvård.

TALARE - BESLUTSFATTARE OCH PROFESSION 
•  Andreas Norlén, riksdagens talman
•  Jakob Forssmed (KD), socialminister 
•  Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
•  Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson 
•  Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson 
•  Lina Nordquist (L), gruppledare i riksdagen och sjukvårdspolitisk talesperson
•  Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län 
•  Max Herulf, chefsläkare E-hälsomyndigheten 
•  Magnus Isacson, ordförande SFAM (Svensk förening för allmänmedicin)

TALARE - PATIENTORGANISATIONER
•  Caroline Åkerhielm, ordförande Sällsynta diagnoser 
•  Gustav Hadin, vice ordförande Huvudvärksförbundet 
•  Inger Ros, tidigare ordförande Riksförbundet HjärtLung
•  Lise Lidbäck, ordförande Neuro 
•  Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet 
•  Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet 
•  Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och allergiförbundet 
•  Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet 
 
UPPLÄGG 
Under årets Patientriksdag finns det möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. De mycket uppskattade påverkanstorgen, en form av interaktiv workshop, kommer att vara en viktig del av Patientriksdagen. Under påverkanstorgen ges du som deltagare möjlighet att diskutera angelägna och viktiga frågor inom ramen för det övergripande temat. Du som inte är på plats kommer att kunna bidra digitalt via en påverkansenkät.

PROGRAM
13.00 Moderator Karin Klingenstierna hälsar välkomna 
13.05 Invigningstal av riksdagens talman Andreas Norlén (digitalt)
13.10 Max Herulf, chefsläkare e-hälsomyndigheten, om delning av hälsodata
13.25 Tal av Jakob Forssmed (KD), socialminister (digitalt)  
13.35 Påverkanstorg  
14.05 Mingel 
14.30 Panelsamtal
•  Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
•  Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
•  Lina Nordquist (L), gruppledare i riksdagen och sjukvårdspolitisk talesperson
•  Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso och sjukvård i Region Kalmar län
•  Magnus Isacson, ordförande SFAM (Svensk förening för allmänmedicin)
14.55 Tal av Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
15.05 Samtal med patientföreträdare
•  Caroline Åkerhielm, ordförande Sällsynta diagnoser
•  Gustav Hadin, vice ordförande Huvudvärksförbundet
•  Inger Ros, tidigare ordförande Riksförbundet HjärtLung
•  Lise Lidbäck, ordförande Neuro
•  LiseLott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet
•  Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
•  Mikaela Odemyr, ordförande Astma och allergiförbundet
•  Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet
15.25 Tack för i år! 
15.30 Slut 
Varmt välkommen till årets Patientriksdag hälsar Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och allergiförbundet, Reumatikerförbundet, Blodcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Sällsynta diagnoser och Bröstcancerförbundet i samarbete med Novartis.Novartis står för den monetära kostnaden.