Skip survey header

Информационни технологии - 1. - 4. клас

Уважаеми колеги,

Моля, попълнете формата по-долу, за да заявите  учебните помагала по информационни технологии за 1. - 4. клас за Вашето училище.

Комплектът на марка Изкуства включва:
  • Електронно четим вариант на учебно помагало.
  • Образователен софтуерен пакет ИТИ за всеки ученик (линк за сваляне) с едногодишен лиценз за работа със софтуерния продукт (2 кода – за училище и вкъщи).Цена: 10 лв.

Автори: Румяна Папанчева, Красимира Димитрова, Искра Пеева, Яна Маврова

При заявка за група/клас (над 10 ученика) учителят получава безплатно Методическо ръководство за учителя и родителя в електронен вид.

Методическо ръководство за учителя/родителя в електронен вид съдържа:
  • указания към всеки от уроците;
  • примерно годишно разпределение по предмета ИТ за съответния клас;
  • мултимедийни презентации за онагледяване на новите знания;
  • инсталационен пакет ИТИ с едногодишен ключ за активация на софтуерния пакет.


Цена: 15 лв.