Skip survey header

План за интегрирано развитие на Община Перник - анкета туризъм

Уважаеми съграждани, Анкетното проучване на тема "Туризъм" сред гражданите на Община Перник, във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на общината за периода до 2027 г. (ПИРО-Перник), приключи. Сърдечно Ви благодарим за активността и изразената гражданска позиция!