Skip survey header

План за интегрирано развитие на Община Перник - анкета сред организации/бизнес

Уважаеми дами и господа, Анкетното проучване сред представители на местни организации/бизнес и др. заинтересовани страни, във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Перник за периода до 2027 г. (ПИРО-Перник), приключи. Сърдечно Ви благодарим за активността и изразеното мнение!