Skip survey header

Evaluatie aangepaste proefopstelling Geel Punt

Welkom

Een veilige schoolomgeving. Daar zetten we als lokaal bestuur volop op in. 

Sinds maart is er een aangepaste proefopstelling van kracht in de schoolomgeving van vbs top@punt. Nu is het tijd om ook deze aanpassingen te evalueren. We willen dit graag opnieuw via een enquête doen om een zo groot mogelijke respons te krijgen. 


De vragen in de enquête hebben enkel betrekking op de gewijzigde situaties, nl de parking en het parkeren in de straat. De enkelrichting werd tijdens de vorige evaluatie al als positief ervaren en wordt dus niet meer bevraagd.

We vragen om deze enquête in te vullen vertrekkend vanuit het standpunt wat veilig is voor de kinderen. De meeste vragen hebben een keuzelijst als antwoord, maar op het einde krijgt u zeker nog de mogelijkheid om al uw ideeën rond de proefopstelling mee te geven. De enquête blijft beschikbaar tot en met 25 september.

Info over maatregelen waar nog aan gewerkt wordt:
  • Trage verbinding naast Mc Donalds: momenteel zijn er bij de stad geen budgetten aanwezig om deze verbinding te realiseren. Voor de rest van de legislatuur wordt ingezet op reeds geplande projecten en kunnen geen nieuwe voorstellen ingediend worden. We zullen dit project wel opnemen in de volgende meerjarenplanning (2026-2031)
  • Veilige oversteek Vogelzang - Puntstraat en conflictvrije lichtenregeling op kruispunt Antwerpseweg- Herentalseweg + aanleg extra afslagstroken: Agentschap Wegen en Verkeer voorziet het indienen van de omgevingsvergunning en de aanbesteding van de werken in 2023. De exacte timing van de werken is afhankelijk van de vooruitgang van de onteigeningen (deze gesprekken zijn ondertussen wel opgestart)