Skip survey header

Prijava mentorjev na 11. tekmovanje Znam več z Lili in Binetom v šolskem letu 2022/23

POMEMBNO:

Ko stopamo v novo desetletje organizacije tekmovanja stopamo tudi v novo ero, ki s sabo prinaša nov nivo in podobo tekmovanja. S šolskim letom 2022/23 je tekmovanje Znam več z Lili in Binetom iz šolskega tekmovanja preraslo v državno tekmovanja, kar pomeni, da bo potekalo v dveh stopnjah. Tekmovalci se bodo tako pomerili na šolski in na državni ravni. Šolska raven bo potekala po že ustaljenih tirih v domeni vsake šole posebej in ima funkcijo kvalifikacij za nastop na državnem tekmovanju, ki pa je v organizaciji založbe. Skladno s tem je pri organizaciji tekmovanja prišlo do nekaterih sprememb, ki so podrobno predstavljene v pravilniku. 


Pravilnik o tekmovanju Znam več z Lili in Binetom za šolsko leto 2022/23 vsebuje vse informacije, potrebne za prijavo,
pripravo tekmovalcev in izvedbo tekmovanja. Preberete si ga TUKAJ.
1. Da, želim postati mentor 11. tekmovanja Znam več z Lili in Binetom, ki bo potekalo v šolskem letu 2022/23 (označite polja):

Medpredmetno tekmovanje –  šolska raven 14. marec 2023, državna raven 10. maja 2023
Učenci se na medpredmetno tekmovanje pripravljajo z reševanjem nalog v vadnicah Znam več, Lili in Bine 1–3.
2. Matematično tekmovanje – šolska raven 15. marec 2023, državna raven 11. maja 2023
Učenci se na matematično tekmovanje pripravijo z reševanjem nalog v vadnicah Računam z Lili in Binetom 1–3.
3. Vaši podatki: *Odgovor na vprašanje je obvezen.
This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.
V kolikor bo izkazanega dovolj zanimanja bomo organizirali predstavitveni webinar, kjer bi v živo podrobneje predstavili novosti pri organizaciji tekmovanja in odgovorili na vaša morebitna vprašanja. 
5. Bi se udeležili predstavitvenega spletnega predavanja?
6. Bi se želeli kot mentor pridružiti državni tekmovalni komisiji in sodelovati pri organizaciji ter izvedbi državnega tekmovanja, ki bo potekalo na OŠ Kašelj v Ljubljani?
*vsi sodelujoči prejmete za opravljeno delo honorar in povrnjene potne stroške  *Odgovor na vprašanje je obvezen.
Zgoraj navedeni podatki so obvezni in jih potrebujemo za namene izvedbe tekmovanja in za namene obveščanja v zvezi s tekmovanjem. Podatke bomo hranili še 2 leti po pridobitvi. Če ste označili, da se strinjate s prejemanjem naših obvestil bomo vaše podatke v ta namen hranili do preklica. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Morebitna vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.
7. Želite biti obveščeni o brezplačnih spletnih predavanjih, novih gradivih, možnostih naročanja brezplačnih izvodov, ponudbah in predstavitvah?
Sem:
Področje:
Ustrezno označite:
Predmeti, ki jih poučujete:
Domači naslov:
(Na primer v času, ko niste na šoli, vam pošto z veseljem pošljemo na dom.)
 
Komunicirajmo laže in hitreje!
Lahko me obveščate tudi na hiter in sodoben način prek aplikacij:
Soglasje boste lahko kadarkoli poljubno spremenili ali preklicali.
Dovoljenje za obdelavo navedenih podatkov velja do preklica, ki ga lahko kadarkoli sporočite na e-naslov osebni.podatki@rokus-klett.si oz. na e-naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana oz. na naslov Modrijan izobraževanje, d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Ponudnikom mobilnih aplikacij za sodobno obveščanje (če označite, da želite komunicirati prek teh aplikacij) bomo posredovali izključno tiste podatke, ki so nujno potrebni, da boste lahko prejemali naša sporočila (e-naslov oz. GSM-številka), in nobenih drugih. Ti ponudniki morda lahko uporabijo določene posredovane podatke tudi za lastne namene, v skladu s pogoji, ki veljajo za uporabo njihovih storitev, in lahko podatke obdelujejo v tretjih državah (zunaj EU). Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, popravo ali izbris ali omejitev obdelave. Imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Morebitna vprašanja ali pripombe sporočite na e-naslov osebni.podatki@rokus-klett.si oz. na e-naslov osebni.podatki@modrijan-izobrazevanje.si. Če boste menili, da je prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.