Skip survey header

Prijavni obrazec za tekmovanje Znam več z Lili in Binetom

Podatki mentorja

Prosimo vas, da za sodelovanje na tekmovanju izpolnite spodnjo prijavnico do 31. 12. 2022.
 
Pomembno:
1. Vaši podatki (podatki mentorja): *Odgovor na vprašanje je obvezen.
3. Svoje učence prijavljam na (prosimo označite): *Odgovor na vprašanje je obvezen.
Na medpredmetnem tekmovanju bodo sodelovali učenci:
Na matematičnem tekmovanju bodo sodelovali učenci:
Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni, saj jih potrebujemo za obveščanje v zvezi s tekmovanjem. Hranimo jih do konca šolskega leta, če zakon ne določa drugače. 

Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.