Skip survey header
Low Vision Mode Danish

Markedsdialog om brintinfrastruktur

Introduktion til survey

For an english version of the survey, please change language in the toolbar in the top right corner. 

Tak fordi du vil deltage i markedsdialogen om en brintinfrastruktur i Danmark. Du kan læse mere om baggrunden for undersøgelsen nedenfor.

Formålet med indeværende markedsdialog er at indhente information fra markedsdeltagerne om interesse og behov for en brintinfrastruktur i Danmark.

Det er vigtigt, at spørgeskemaet udfyldes pr. projekt, der skal producere eller anvende brint. Et projekt kan f.eks. være et anlægsprojekt til brintproduktion eller en omstilling af jeres anvendelse fra andre ressourcer til brint. Er din virksomhed således involveret i eksempelvis fire brintprojekter skal spørgeskemaet besvares fire gange. Når du svarer på spørgeskemaet, vil vi bede dig om at tage udgangspunkt i de antagelser og forudsætninger, som jeres projekt eller virksomhed har anvendt i jeres business case om produktion og/eller anvendelse af brint, herunder eventuelle antagelser om adgang til en brintinfrastruktur.

Spørgeskemaet forventes at tage ca. 20-30 minutter at udfylde. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål af faktuel karakter (såsom forventet produktion og/eller anvendelse af brint, geografisk placering af anlæg mv.) samt en række vurderingsspørgsmål eksempelvis om barrierer for at kunne drive et PtX anlæg.

Resultaterne fra enkelte besvarelser vil blive behandlet af KPMG, Energinet og Evida i fortrolighed, og resultater vil blive rapporteret aggregeret for deltagerne uden reference til enkelte selskaber eller projekter. Din besvarelse vil således ikke blive refereret til i andre sammenhænge. Du kan derudover i spørgeskemaet vælge at indtaste kontaktoplysninger til videre deltagelse i undersøgelsen. Disse oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og slettes ved denne undersøgelses afslutning. 

Baggrund
Regeringen har i sin PtX strategi og med den politiske aftale fra tidligere i år sat fokus på produktion, salg og anvendelse af brint i Danmark. Målet er, at Danmark har en elektrolysekapacitet på 4-6 GW i 2030, hvilket bl.a. kræver gode rammer for, hvordan en brintinfrastruktur kan understøtte fleksibel drift af PtX-anlæggene og transport af brint over lange afstande. Regeringen har i sin strategi givet Energinet og Evida mulighed for at eje og drive en sådan brintinfrastruktur. Den endelige rolle- og ansvarsfordeling herfor afventes.

I den forbindelse har Evida og Energinet med Energistyrelsen som observatør igangsat en markedsdialog med nuværende og potentielle PtX aktører, som foretages i samarbejde med KPMG. Markedsdialogen skal afdække, hvordan en brintinfrastruktur bedst mulig støtter op om både producenter og anvendere af brints behov for at give de bedste muligheder for en fortsat udvikling af en PtX industri i Danmark, som kan forløse de store potentialer ved vedvarende energi.

Markedsdialogen anvendes som et væsentligt input til udformningen af en kommende infrastruktur. Foruden denne survey foretages også en række kvalitative interviews med et bredt udsnit af aktører. Hvis du er interesseret i at deltage i et kvalitativt interview, kan du tilkendegive dette senere i denne undersøgelse. Du kan derefter blive kontaktet, såfremt profilen på jeres virksomhed eller jeres projekt bidrager til at sikre et bredt udsnit af deltagere.