Skip survey header

NGF enquete competities 2024

Inventarisatie Nationale Competities 2024 en verder

De NGF stelt het bijzonder op prijs als deze enquête door zoveel mogelijk clubgolfers wordt ingevuld. Het invullen van deze enquête neemt maximaal 6 minuten tijd in beslag.