Skip survey header

Регистрация за участие в Национален форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование"

Уважаеми колеги,

През месец ноември предстои да се проведе Първият национален форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“.

Събитието си поставя следните цели:
1. Да повиши информираността, познаваемостта и разбирането на обществото, медиите и образователните общности за важността на STEM обучението за качествено, приобщаващо и устойчиво европейско и българско образование.


2. Да обясни приоритизирането на STEM в контекста на Европейското пространство за образование до 2025 г., Плана за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.), климатичния преход.

3. Да представи настоящи и бъдещи европейски и национални визии, стратегии, политики, инициативи и програми в областта на STEM.

4. Да осигури платформа и вдъхновение за споделяне на добри световни и локални практики, подходи, инициативи, идеи и ресурси.

5. Да спомогне за изграждането на мрежи и за идентифициране на партньорства между различни участници в STEM процеса – политици, образователни лидери, учени и експерти, неправителствени организации, представители на бизнеса.


Форумът ще осигури възможност на всички участници в неформална и приятна обстановка да се докоснат до световния и европейски опит, да обменят идеи, да установят полезни контакти и се заредят с нови идеи.

Участие в събитието ще вземат над 250 директори на училища в България, представители на Министерството на образованието и науката, неправителствени организации и други институции. 


Програма на събитието можете да разгледате ТУК

Ако искате да се присъедините към форума, можете да го направите като го заявите в тази форма.