Skip survey header
Högkontrast

Enkät - Alla kan texta

Introduktion


Kan vi få fler att börja texta sina videor och samtidigt höja kvaliteten på autotextning?

Hörselskadades Riksförbund och Funka genomför ett innovativt projekt kring autotextning, med finansiering av Allmänna Arvsfonden.

Projektet som pågår under två år har som mål att:

  • öka förståelsen för behovet av textning
  • få textning av digitala möten att bli lika naturligt som att dela skärm eller ha chatten igång
  • höja kvaliteten på svensk autotextning genom att många slår på autotextning
  • lära ut hur autotextning kan användas som grund för manuell, högkvalitativ textning


Dina svar kommer att hjälpa oss få en bättre överblick av nuläget, vilka verktyg som används och i vilken utsträckning autotextning används idag.

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara.
Mer information om projektet hittar du på:
Projektsidan för Alla kan texta

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rättigheter som vi måste uppfylla när vi hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ta del av den information vi har om dig, göra ändringar eller be att vi raderar dina uppgifter. Detta kan du enkelt göra genom att nå oss på kontakt@funka.com

Stort tack för att du tar dig tid att svara på enkäten!

 

1. Vilken typ av organisation arbetar du inom?