Skip survey header

STEM пакет–дигитални STEM уроци в софтуер iZZI
Уважаеми колеги,


Направете всеки урок едно вълнуващо приключение с иновативно интегрирано STEM учебно съдържание и методически материали в софтуер iZZI. 


За да заявите STEM пакет за Вас и Вашите ученици, моля да попълните бланката по-долу.

Информацията е необходима, за да уточним броя STEM пакети, които искате да заявите за учители, а също и броя ученици в 5., 6. и 7. клас, които безплатно ще получат достъп до STEM учебното съдържание в софтуер iZZI.

Моля имайте предвид, че профилът на учителя е индивидуален и дава различен достъп до съдържание и функционалност от този на ученика. Препоръчваме да заявите брой профили равен на броя учители, които ще се включат във воденето на STEM часове.
 
Цената е за едногодишен достъп за един учител и учениците в 5., 6. и 7. клас, които ще участват в STEM уроци.

След попълване на таза заявка, ще получите проформа фактура. Ако е необходим друг документ, моля отбележете го в съответното поле. 
3. Моля, попълнете данни за контакт. *Този въпрос е задължителен.
Съгласието за обработка на предоставените лични данни е валидно до оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите e-mail на: data@klett.bg или чрез писмо на следния адрес: Клет България ООД, ЛИЧНИ ДАННИ, град София, ул. Никола Тесла №5, сграда BSR 2, ет.4. Срокът за обработка на Вашите лични данни е до оттегляне на съгласието Ви. Можете да упражните правата си, свързани с обработваните за Вас лични данни, включително да поискате достъп до Вашата лична информация, коригиране, изтриване и др. Въпроси, искания за достъп до обработваните лични данни и др. можете да отправите на имейл: data@klett.bg. Ако смятате, че е налице нарушение на законодателството, регулиращо защитата на Вашите лични данни, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/. Всички заявления и искания, получени от Клет България ООД, ще бъдат разгледани в съответствие с относимото законодателство в областта на защита на личните данни. Можете да получите повече информация за целите на обработката на Вашите лични данни, Вашите права и т.н. на https://klett.bg/политика-за-поверителност-page27.html.