Skip survey header

Bakluckeloppis 2/7 2022

Bakluckeloppis 2/7 2022

This question requires a valid email address.
Regler för att medverka på Loppisen!

Anmälan och avtal
Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast angivet datum och är bindande efter signerad orderbekräftelse av utställaren. Avtal har träffats först när bokning orderbekräftats och plats har slutbetalats.

Ersättning
Utställaren ska erlägga en ersättning om 100 kr/plats, 50kr/bord samt 20kr/stol inklusive 25% moms per dag.

Avbokning
Vid avbokning från två veckor innan debiteras avgift motsvarande bokningen, inklusive moms.

Iordningställa
Utställaren ska befinna sig på plats och iordningställa sin plats innan loppisen öppnar under någon av de tider som framgår av informationen. Utställaren ska även plocka ned och städa utställarplatsen under någon av de tider som framgår i informationen.

Plats
Utställare accepterar anvisad plats i samband med orderbekräftelse och betalning och förstår att platsen kan ändras fram till loppisens start. 

Förbehåll
Utställaren ska följa de ordningsregler som uppställs av oss för loppisen. Utställaren åtar sig att följa de regler som framgår i informationen avseende bakluckeloppisen som kommer sändas ut till samtliga utställare.

Återkoppling vid anmälan
Vi kontaktar utställaren inom kort.