Skip survey header

Обучение с кредит на 21.05.2022 г.

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в обучение с кредит.

Тема: Методически насоки и специфики в образователния процес по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. и 6. клас
Дата: 21.05.2022 г.
Начален час: 09:00 ч.
Брой квалификационни кредити: 1

Обучението ще се проведе изцяло онлайн. 
След успешно завършване на обучението всеки участник получава удостоверение.

Внимание!
Обучението е предназначено за учители по компютърно моделиране и информационни технологии в 5. и 6. клас.
Местата са ограничени и се запълват по реда на записване на участниците.

За да попълните формата си за регистрация натиснете бутона "Напред".

Кратко описание на курсаТемата е предназначена за педагогически специалисти от училища. Тя осигурява формиране професионални компетентности. Концепцията за задължително включване на ключовите умения (наричани още универсални, преносими, специални) в учебните програми се налага все повече в контекста на осигуряването на по-добра професионална реализация на учителите. Както е известно, огромна е ролята на методиката в образователния процес за усъвършенстването на един добър учител. Необходимо е да познава себе си и другите, да може да контролира и ръководи социално-психологическите закономерности на човешките взаимоотношения. За тази цел той трябва да има и да може да демонстрира съвременни психолого-педагогически компетентности: за проектиране и конструиране на учебния процес; да организира и мотивира работата с ученици от различни възрастови групи; да притежава комуникативни и лидерски умения и т.н. Необходимостта от повишаване на качеството на педагогическото образование се обоснована с редица важни съвременни теории и концепции в областта на средното образование. Извеждат се принципи и подходи за стимулиране на педагогическите компетентности у учителя и други педагогически специалисти в системата на българското образование.
Заповед: РД09-300 от 16-01-2019г.