Skip survey header

Arolwg Mawr Anabledd Dysgu Mencap

 Arolwg Mawr Anabledd Dysgu Mencap 

           
       
Gwybodaeth am yr arolwg hwn
  
Hoffem ofyn rhai cwestiynau amdanoch chi a'ch bywyd.
 
Atebwch y cwestiynau dim ond os ydych chi
  • yn oedolyn 18 oed neu drosodd
  • ag anabledd dysgu, ac
  • yn byw yng Nghymru

 
 
 
 

Gallwch ateb pob cwestiwn drwy roi tic yn y blwch wrth ymyl yr ateb rydych ei eisiau.
 

  

Byddwn yn gofyn i lawer o bobl lenwi'r arolwg hwn. Byddwn yn ysgrifennu adroddiad am yr hyn y byddwn yn ei ganfod. Byddwn yn defnyddio’ch atebion i helpu i wneud bywyd yn well i bobl ag anabledd dysgu.


 
Mae eich atebion i'r arolwg hwn yn gyfrinachol.

Mae hyn yn golygu na fyddwn yn defnyddio'ch enw pan fyddwn yn rhannu'r hyn rydym wedi'i ganfod.


 

 
 

Efallai y byddwch am i rywun eich helpu i ddarllen yr arolwg ac ateb y cwestiynau. Gallwch ofyn i ofalwr, aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu.

 Gallwch ganfod beth yw ystyr rhai geiriau trwy bwyntio llygoden eich cyfrifiadur ar seren* (er enghraifft, rhyweddRhywedd yw sut rydych chi'n meddwl amdanoch chi'ch hun.)
 


       

Nid oes rhaid i chi gymryd rhan yn yr arolwg hwn os nad ydych chi am ei wneud.

Os byddwch chi'n newid eich meddwl yn ystod yr arolwg, gallwch chi stopio.
  Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth mewn lle diogel. Byddwn yn ei dinistrio ar ôl 5 mlynedd oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud hyn yn gynharach.

Ni fyddwn yn rhoi’ch manylion personol i unrhyw un y tu allan i Mencap heb i chi ddweud y gallwn, oni bai bod rhaid i ni yn ôl y gyfraith. 


            

Gallwch ddarllen rhagor am eich hawliau drwy fynd i’n gwefan a darllen ein polisi preifatrwydd diweddaraf. Cysylltwch â'r ymchwilwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg hwn.

E-bost: research@mencap.org.uk

Ffôn:  0207 696 5524


Cyfeiriad: 
Dr Carla Barrett
Research Team
             Mencap Centre of Engagement
             123 Golden Lane
             London
             EC1Y 0RT