Skip survey header

Omgevingsvisie Rheden

Hoe denkt u over de toekomst van uw dorp?

De gemeente Rheden werkt aan een omgevingsvisie. In deze visie worden voor de lange termijn keuzes gemaakt over bijvoorbeeld wonen, werken, voorzieningenniveau, klimaat, milieu, leefbaarheid, recreatie en economie.  De gemeente staat helemaal aan het begin van dit proces en vindt het belangrijk om in dit stadium al de mening van inwoners te horen. Het invullen van de lijst kost 8 minuten,  
1. In welk dorp woont u?
2. Hoe lang woont u in de gemeente Rheden?
3. Zet u zich op een of andere manier in voor de leefbaarheid van uw dorp of de gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)
4. Waarom woont u hier? Waarom bent u hier komen wonen?  (meerdere antwoorden mogelijk)
6. Welk cijfer geeft u uw dorp? 
12345678910
9. Welk cijfer geeft u de leefbaarheid in uw dorp? (Dat u er prettig kunt wonen en werken)
12345678910
11. Doet u wel eens dingen samen met uw eigen buurtgenoten? (meerdere antwoorden mogelijk)