Skip survey header

Фиш за проектна идея за включване в Плана за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021-2027 г. - граждани

Подаването на фишове за проектни идеи приключи! Благодарим за проявения интерес!