Skip survey header

Заявете Вашето желание за инсталиране на образователен софтуер за детска градина
 

Уважаеми колеги,


Предлагаме Ви възможност за инсталиране на Образователния софтуер за детскА градинА „ИТИ-ДГ“ на Издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, одобрен от МОН като електронно издание на познавателни книжки за 1., 2., 3. и 4. група.

Образователният софтуер „ИТИ-ДГ“ се инсталира БЕЗПЛАТНО за цялата следваща учебна година, във всички групи, които работят по една от програмните системи на Издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ: Анубис, Булвест, Изкуства.

Колегите, които не работят по някоя от програмните системи на КЛЕТ БЪЛГАРИЯ, също могат да имат достъп до софтуера за пробен период от 2 месеца.

Софтуерът ще бъде инсталиран чрез дистанционен достъп в удобно за Вас време.


Внимание! Вие можете да използвате успешно образователния софтуер, независимо кои познавателни книжки ползвате в момента.
Уверете се в предимствата на това да работите по нов начин, да предизвикате и интригувате децата. Възползвайте се сега, тъй като инсталациите ще се извършват по реда на записването.За образователния софтуер ИТИ-ДГ:
Електронните издания на познавателните книжки (ИТИ-ДГ) за всяка възрастова група са система от педагогически ситуации, одобрени от МОН. Включени са интерактивни задачи, нагледни материали, анимации и аудио файлове с музикални и литературни произведения. Изградени са както за фронтална работа на учителя, така и индивидуална или екипна работа на децата. Позволяват изпълнение на интерактивни постановки: рисуване, ограждане, свързване, местене, оцветяване от децата и моделиране и надграждане на образователното съдържание от учителя.

Електронните издания на познавателните книжки ИТИ-ДГ включват образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии и музика.

Всяка интерактивна ситуация обезпечава работата на педагога за една или няколко педагогически ситуации от тематичното разпределение. За улеснение на учителя са включени подробни методически указания и насоки за работа в богата на технологии среда.

=======================

Технически изисквания: Образователният софтуер може да бъде инсталиран на лаптоп, настолен компютър, интерактивна дъска с микрокомпютър или интерактивен панел. Отдалечен достъп се предоставя чрез налична интернет връзка и инсталирана програма със свободен достъп Any Desk.
 
 


За да заявите натиснете бутона НАПРЕД