Skip survey header

Enkät om röststyrda kommunikationstjänster och produkter

Introduktion


Funkar röststyrda kommunikationstjänster och produkter för alla? Det ska Stamningsförbundet och Funka ta reda på i ett forskningsprojekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Nu behöver vi din hjälp!

Röststyrda kommunikationstjänster kan till exempel vara en automatisk telefontjänst där den som ringer in beskriver sitt ärende med rösten för att komma till rätt avdelning eller person.

Röststyrda produkter kan vara smarta högtalare, träningsklockor eller appar som du kan ge röst-kommandon till.

För att göra den här typen av tjänster och produkter tillgängliga för personer med stamning, skenande tal och andra talsvårigheter vill vi ta reda på om och hur personer med olika förutsättningar använder tjänster och/eller produkter som styrs med rösten, samt hur de upplevs. Dina svar kommer hjälpa oss att utveckla lösningsförslag för att förbättra tjänsternas och produkternas tillgänglighet.

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara.

Mer information om projektet hittar du på https://www.funka.com/talet-som-ett-digitalt-verktyg

Stort tack för din hjälp!

Stamningsförbundet och Funka