Skip survey header

Фиш за проектна идея за представители на местния бизнес (за вкл. в ПИРО-Русе 2021-2027 г.)

Подаването на фишове за проектни идеи приключи! Благодарим за проявения интерес!