Skip survey header

College de Brink - Inschrijfformulier schooljaar 2022-2023

Inschrijving

Welkom, U staat op het punt om uw kind in te schrijven bij College de Brink.
Wij kijken uit naar de inschrijving.

Voor de inschrijving hebben wij het volgende nodig:
  • Het BSN-nummer van uw kind.
  • Een kopie van het paspoort/identiteitsbewijs
  • Een kopie van het basisschooladviesformulier
Indien van toepassing:
  • Documenten met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van uw kind.
  • Als uw kind korter dan twee jaar in Nederland ingeschreven staat, geen BSN-nummer heeft en u als ouder(s)/verzorger(s) een andere dan de Nederlandse nationaliteit heeft: een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), verkrijgbaar via de gemeente, met daarop de datum van komst in Nederland.
  • bij ‘geen ouderlijk gezag’ en ‘mag wel correspondentie over deze leerling ontvangen’ een kopie van de rechterlijke uitspraak of schriftelijke toestemming van degene die het gezag heeft tezamen met een uittreksel uit het gezagsregister waaruit blijkt dat wij (ook) met u informatie over deze leerling mogen delen.
Het is handig de documenten vooraf te digitaliseren (scannen of een foto van maken).
Wij raden iedereen altijd aan om een veilige kopie te maken van het identiteitsbewijs en voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs Alle door u aangeleverde gegevens worden geregistreerd en verwerkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.