Skip survey header

Фиш за проектна идея за включване в Плана за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027 г. (целева група 3)

Уважаеми дами и господа,

В процес на изготвяне е разработването на План за интегрирано развитие на Община Банско за програмен период 2021-2027 г.

За целта е изготвен настоящият Фиш за проектна идея, който е насочен към гражданите и гражданското общество на територията на общината. 

Вашите конкретни идеи ще бъдат събрани, обобщени и предложени за обсъждане на предстоящото публично събитие, което ще бъде анонсирано чрез интернет страницата на Община Банско на следния електронен адрес: https://bansko.bg/bg/.