Skip survey header

Заявете Вашето желание за безплатно тестване на образователен софтуер
 

Уважаеми колеги,

 

От началото на 2022 г. Клет България ООД придоби обособена част от дейността по създаване и търговия с познавателни книжки, учебници и учебни помагала на издателство "Изкуства" ЕООД.

Първото практическо предимство, от което веднага ще можете да се възползвате е безплатен достъп до интерактивния софтуер към електронните познавателни книжки с марката "Изкуства".

▶ Заявете за безплатно двумесечно тестване образователния софтуер на марката „Изкуства“! Можете да поръчате тест за всички или за отделни групи във Вашата детска градина или училище.


Софтуерът ще бъде инсталиран чрез дистанционен достъп в удобно за Вас време, като тестването му не Ви обвързва с покупка, а само улеснява работата Ви.

Внимание! Вие можете да използвате успешно образователния софтуер, независимо кои познавателни книжки ползвате в момента.
Уверете се в предимствата на това да работите по нов начин, да предизвикате и интригувате децата. Възползвайте се сега, тъй като инсталациите ще се извършват по реда на записването.За образователния софтуер ИТИ-ДГ:
Електронните издания на познавателните книжки (ИТИ-ДГ) за всяка възрастова група са система от педагогически ситуации, одобрени от МОН. Включени са интерактивни задачи, нагледни материали, анимации и аудио файлове с музикални и литературни произведения. Изградени са както за фронтална работа на учителя, така и индивидуална или екипна работа на децата. Позволяват изпълнение на интерактивни постановки: рисуване, ограждане, свързване, местене, оцветяване от децата и моделиране и надграждане на образователното съдържание от учителя.

Електронните издания на познавателните книжки ИТИ-ДГ включват образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии и музика.

Всяка интерактивна ситуация обезпечава работата на педагога за една или няколко педагогически ситуации от тематичното разпределение. За улеснение на учителя са включени подробни методически указания и насоки за работа в богата на технологии среда.

=======================

Технически изисквания: Образователният софтуер може да бъде инсталиран на лаптоп, настолен компютър, интерактивна дъска с микрокомпютър или интерактивен панел. Отдалечен достъп се предоставя чрез налична интернет връзка и инсталирана програма със свободен достъп Any Desk.
 
 

❗ Безплатно тестване за период от 2 месеца.❗ 
❗ Краен срок за заявяване 28 януари 2022 г.❗ 


За да заявите натиснете бутона НАПРЕД