Skip survey header

Kvisetesten fra Viatris

1. Hvor store problemer har du med kviser? (1: ingen problemer - 10: Veldig store problemer) *This question is required.
2. Hvor mye føler du at kvisene påvirker livskvaliteten? *This question is required.
3. Hvilke påstander stemmer best overens med dine kviseproblemer?
Du kan velge flere alternativer nedenfor. Om ingen av alternativene stemmer kan du gå videre til neste spørsmål. *This question is required.
4. Hvilket av bildene under mener du er mest likt dine kviseproblemer? *This question is required. Please select one of the following images.
5. Hvilken behandling bruker du eller har brukt mot dine kviser?
6. Er det sannsynlig at du vil oppsøke lege for evaluering av dine kviseproblemer, og få tilpasset behandling som passer for deg?? *This question is required.