Skip survey header

Korupce ve veřejných zakázkách

Úvod

Děkujeme, že se účastníte průzkumu, který je součástí projektu „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“. Projekt realizuje Sociologický ústav Akademie Věd ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Výzkum je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA, č. TL05000011.

V rámci tohoto průzkumu chceme zjistit, jaké formy korupce se objevují v jednotlivých sektorech, a doporučit konkrétní opatření, která by mohla korupci v těchto sektorech snížit. Výsledky projektu budou mimo jiné použity pro tvorbu Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023-2027. Projekt je zároveň jako reforma „Sběr a analýza dat o korupci“ zahrnut v komponentě č. 4.3 protikorupční reformy Národního plánu obnovy ČR, který je financován z rozpočtu EU.

Vyplnění dotazníku vám bude trvat přibližně 30 minut. S Vašimi údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Všechny vaše odpovědi budou plně anonymizovány. V případě dotazů nebo problémů s vyplněním dotazníku se obracejte na email: korupce@soc.cas.cz.

Vaše názory a zkušenosti jsou pro náš průzkum nesmírně důležité, proto předem děkujeme za pravdivé a úplné vyplnění dotazníku.

Prosím, začněte kliknutím na „Další“.