Skip survey header

Evaluatie proefopstelling veilige schoolomgeving Geel Punt

Welkom!


Een veilige schoolomgeving. Daar willen we als lokaal bestuur op inzetten. 

Op 20 september ging een proefopstelling van kracht om de schoolomgeving van vbs top@punt veiliger te maken voor onze kinderen. Nu is het tijd om deze proefopstelling te evalueren. We willen dit graag via volgende enquête doen om een zo groot mogelijke respons te krijgen. 

We vragen om deze enquête in te vullen vertrekkend vanuit het standpunt wat veilig is voor de kinderen. De meeste vragen hebben een keuzelijst als antwoord, maar op het einde krijgt u zeker nog de mogelijkheid om al uw ideeën rond de proefopstelling mee te geven. De enquête blijft beschikbaar tot 31 december. In januari zullen we de resultaten binnen de werkgroep bespreken.

Indien er rond een bepaald thema toch verdeeldheid is of er worden nog goede voorstellen tot verbeteringen gedaan, is het de bedoeling om hierrond nog verdere participatie te organiseren d.m.v. beperkte focusgroepen. Daarom vragen we u om uw persoonlijke gegevens in te vullen zodanig dat we u steeds kunnen contacteren voor eventuele verdere participatie.


We willen u ook al meegeven dat we volop verder werken aan een mogelijke trage verbinding langs Mc Donalds. Hiervoor zijn we nog volop in overleg met de betrokken eigenaars om een goede oplossing te realiseren. Zodra hier meer nieuws over is zullen we u zeker informeren.


Alvast dank voor uw medewerking.