Skip survey header

Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku

Vážený respondent,
cieľom dotazníkového prieskumu je zistiť, akým spôsobom digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia a ďalšie globálne inovačné témy menia trh práce. Potrebujeme poznať Váš názor na očakávanú zmenu v zručnostiach/kompetenciách Vašich zamestnancov.

Hodnotiť budete súčasný stav a predpoklad vývoja do budúcnosti (2030) pre 19 kategórií zručností/kompetencií pre 2 skupiny zamestnancov:
  • Pracovníci s prevahou DUŠEVNEJ PRÁCE – vykonávajú špecializované, technické, manažérske a administratívne úlohy prevažne v kancelárii alebo v iných administratívnych priestoroch. Patria sem napr. štátni zamestnanci, učitelia, lekári, právnici, účtovníci, manažéri, asistenti, sekretárky, obchodníci, výskumníci, kvalitári, technológovia, dispečeri atď.
  • Pracovníci s prevahou FYZICKEJ PRÁCE – vykonávajú manuálnu, remeselnú prácu v dielni, v teréne, na stavenisku, v hale, dopravnom prostriedku, v stravovacích a hotelových prevádzkach mimo kancelárskych priestorov. Patria sem napr. montážni pracovnici, operátori strojov, čašníci, stavební robotníci, vodiči, elektrikári, údržbári, predavači atď.
Vyplnenie dotazníka nezaberie viac ako 15 minút.
Ďakujeme za Váš čas a ochotu!