Skip survey header

Seminar: rändetaustaga õpilane Eesti koolis

Kutsume haridustöötajaid ja kõiki teisi huvilisi (nt teadurid, üliõpilased, eksperdid, poliitikakujundajad jt) osalema seminaril, milles tutvustame värske uuringu „Uussisserändajast laps Eesti koolis“ tulemusi ning jagame praktikaid Eesti koolide tööst rändetaustaga õpilastega.

Seminar tugineb sel aastal läbiviidud uuringule, kus otsisime vastuseid küsimusele, millised on Eesti koolide ja õpetajate väljakutsed rändetaustaga laste õpetamisel. Lisaks uurisime, mis aitab toetada rändetaustaga laste õpetamist Eesti koolides ning millest või kust on saadud vajalikku tuge. Kuna rändetaustaga laste arv Eesti koolides suureneb, siis ootame seminaril osalema kõiki neid, kes soovivad end rändetaustaga laste õpetamisega seotud teemadega kurssi viia või arutleda tänase olukorra üle Eesti koolides.

Lisaks uuringumeeskonna (Balti Uuringute Instituut, ibs.ee) poolsele uuringutulemuste tutvustamisele jagavad oma kogemusi veel:
- Lilleküla Gümnaasiumi direktor Anu Luure, kellel on pikk kogemus rändetaustaga õpilaste õpetamises (esmaspäeval, 11. oktoobril), ning
- Tartu Ülikooli õigusteadlane Anna Markina (esmaspäeval 11. oktoobril ja teisipäeval 12. oktoobril), kes tutvustab uue ja tõhusa meetodi ehk taastava õiguse kontseptsiooni kasutamist koolides, mis aitab muuta koolikeskkonda toetavamaks mh ka rändetaustaga õpilastele.

Seminarid toimuvad hübriidvormis: Zoomis, kuid soovi korral saavad osalejad tulla ka kohapeale Tartus (11. oktoober) ja Tallinnas (12. oktoober).
Seminar algab kell 15:00 ja kestab orienteeruvalt kellani 17:00.

Palun registreerige seminarile tehes ühe allolevatest valikutest ja vajutades vormi lõpus olevale nupule "Registreeru". Osaleda saab nii kohapeal kui ka virtuaalselt (Zoomi kaudu). Kõikidele registeerijatele saadetakse täpne info ja Zoomi link enne seminari toimumist. Kõikide küsimuste korral palun võtke meiega ühendust aadressil haridus@ibs.ee.
 

Seminari ja uuringut kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.
1. Millisel kuupäeval osalete? *This question is required.
2. Kas soovite osaleda online (virtuaalselt) või füüsiliselt kohapeal? *This question is required.
This question requires a valid email address.