Skip survey header

2021 Milieuvriendelijk beheer grassportvelden

Milieuvriendelijk beheer grassportvelden

In deze vragenlijst stellen we u vragen over het beheer van de natuurgras-sportvelden die uw vereniging gebruikt.

Deze vragenlijst wordt uitgezet door het Mulier Instituut in opdracht van de Werkgroep Milieuvriendelijk Beheer. Deze werkgroep is een samenwerking tussen de sport, overheid, gemeenten en bedrijfsleven. De werkgroep wil bevorderen dat er minimale impact is op het milieu door het beheer en onderhoud van sportterreinen.

Het uiteindelijke doel is om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen om zonder gewasbeschermingsmiddelen te werken op sportvelden van natuurgras.

Het invullen van deze vragenlijst kost u circa 15 minuten.
  • Uw antwoorden op deze vragenlijst verwerken wij met de grootste zorgvuldigheid. De privacyrichtlijnen van het Mulier Instituut vindt u hier.
  • Met de pijlen kunt u door de vragenlijst navigeren.
  • Als er in de vragenlijst over grassportvelden wordt gesproken, worden hier grassportvelden van natuurgras mee bedoeld.