Skip survey header

2021 Ondernemende sportaanbieders ten tijde van corona - najaar

Ondernemende sportaanbieders ten tijde van corona - najaar 2021

Welkom!

In samenwerking met de sportbranche brengt het Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS de gevolgen van de coronacrisis voor de sport in beeld. De resultaten van de Monitor Sport en corona zijn input voor het Ministerie van VWS voor het beleid rondom corona en de sportsector. Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen is ook de zienswijze van sportondernemers van belang. Daarom vragen wij u mee te werken aan een kort onderzoek. De onderwerpen zijn naast financiële gevolgen ook de gevolgen van de coronamaatregelen op uw klantenbestand, uw personeelsbestand en uw verwachtingen voor de toekomst.

We vragen u de vragenlijst uiterlijk 10 oktober in te vullen. Met de knoppen 'terug' en 'volgende' kunt u door de vragenlijst gaan. Uw antwoorden worden tussentijds niet opgeslagen dus u kunt de vragenlijst niet tussendoor afsluiten en op een later tijdstip het invullen te hervatten. Alle informatie uit deze vragenlijst verwerken wij in algemene statistische overzichten. Gegevens van individuele bedrijven zijn op geen enkele manier te traceren en delen wij niet met andere partijen. De privacyrichtlijnen van het Mulier Instituut vindt u hier.

Heeft u vragen over de vragenlijst, neem dan contact op met Peter van Eldert of Janine van Kalmthout (onderzoek@mulierinstituut.nl). 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking.