Skip survey header

7a Centralen 7 dec 2021

Anmälan till terapiinriktade utbildningen Nya behandlingsrekommendationer för hjärtsvikt – hur når vi ut till patienterna?

1. Kontaktinformation
2. Deltagande på plats eller via länk. *This question is required.
3. Kommer du att delta på lunchen? *This question is required.
4. Stannar du på mingel med tilltugg 17:30-19:00? *This question is required.
7. Vänligen ange vilka delar av programmet som du önskar delta i via länk?

Välkommen!
13:00 Arrangör - Cardiovascular, Renal & Metabolism, CRM, teamet Novartis,
Ann Rihani
Moderator - Frieder Braunschweig, professor
Patientområdeschef, Karolinska Universitetssjukhuset

13:15 Nya ESC 2021 guidelines för basbehandling ur ett praktiskt
perspektiv, inklusive typfall
Diskussion och frågestund
Cecilia Linde, professor, överläkare, Karolinska Institutet och
Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset
Vice-President of European Society of Cardiology (ESC) 2018-2020

14:00 Uppdatering om Kunskapsstyrningen och vårdförlopp hjärtsvikt
Diskussion och frågestund
Hans Persson, docent, överläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus.
Ledamot NPO Hjärta Kärl för region Stockholm

15:15 Erfarenheter och lärdomar av digital monitorering av
hjärtsviktspatienter
Diskussion och frågestund
Frieder Braunschweig, professor
Patientområdeschef, Karolinska Universitetssjukhuset

16:00 Implementering av nya riktlinjer i praktiken, utmaningar och
framgångsfaktorer
Diskussion och frågestund
Patrik Lyngå, med. dr Universitetssjuksköterska, Södersjukhuset

16.45 Paneldebatt – Vad kan vi göra här och nu för att förbättra
omhändertagandet av hjärtsviktspatienterna?
Cecilia Linde, Hans Persson och Patrik Lyngå

17.15 Tack och avslut