Skip survey header

Voorkeuren Nederlanders over Coronabeleid (10)

Welkom bij de online raadpleging over coronamaatregelen. In dit onderzoek vragen we een grote groep mensen wat de overheid moet doen bij verschillende ontwikkelingen van het coronavirus.

Waarom dit onderzoek?
We hebben nu te maken met de deltavariant van het coronavirus. De deltavariant is besmettelijker dan eerdere varianten van het coronavirus. In de toekomst krijgen we misschien nieuwe varianten die nog besmettelijker zijn. Of varianten waardoor de vaccins minder goed werken. De overheid wil graag goed voorbereid zijn op dit soort situaties en wil daarom van een grote groep Nederlanders weten welke factoren zij belangrijk vinden bij het nemen van coronamaatregelen in dit soort situaties. Deze studie onderzoekt daarom welke coronamaatregelen Nederlanders wel en niet wenselijk vinden bij verschillende ontwikkelingen van het virus. Vragen in dit onderzoek over dit onderwerp zijn verplicht. 
 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Populytics en Councyl. Dit zijn allebei startups van de Technische Universiteit Delft. Wij verwerken al uw antwoorden volledig anoniem en verzamelen geen gegevens waarmee wij deelnemers kunnen identificeren. Het volledige privacy statement van deze studie is in te zien via: https://populytics.nl/privacyverklaring-onderzoek/.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gedragsunit van het RIVM. Als het onderzoek klaar is maken we een onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport geven we aan het RIVM, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere overheidsorganisaties. We publiceren de geanonimiseerde data van dit onderzoek nadat de studie is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.


Wij willen u graag alvast hartelijk danken voor uw medewerking aan de raadpleging!