Skip survey header

Bakluckeloppis 25/9

Anmälan är stängd!
Regler för att medverka på bakluckeloppisen!

Anmälan och avtal
Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast angivet datum och är bindande efter signerad orderbekräftelse av utställaren. Avtal har träffats först när bokning orderbekräftats och plats har slutbetalats.

Ersättning
Utställaren ska erlägga en ersättning om 100 kr/plats samt 50kr/bord (om så önskat) inklusive moms för en dag


Avbokning
Vid avbokning från två veckor innan debiteras 500 kr.

Iordningställa
Utställaren ska befinna sig på plats och iordningställa sin plats innan bakluckeloppisen öppnar under någon av de tider som framgår av informationen. Utställaren ska även plocka ned och städa utställarplatsen under någon av de tider som framgår i informationen.

Plats
Utställare accepterar anvisad plats i samband med orderbekräftelse och betalning och förstår att platsen kan ändras fram till mässans start. 

Förbehåll
Utställaren ska följa de ordningsregler som uppställs av oss för bakluckeloppisen. Utställaren åtar sig att följa de regler som framgår i informationen avseende bakluckeloppisen som kommer sändas ut till samtliga utställare.

Återkoppling vid anmälan
Vi kontaktar utställaren inom kort.