Skip survey header

GRIB IND - overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

BFA er i gang med at udvikle et nyt værktøj, der handler om, hvordan man kan gribe ind og sige fra i situationer, hvor man er vidne til en krænkende handling af seksuel karakter.

Værktøjet er baseret på seks fiktive cases, som beskriver forskellige situationer og eksempler på, hvordan du som kollega kan reagere i sådanne situationer.

Værktøjet består af en række spørgsmål, som skal sætte en dialog i gang på arbejdspladsen om, hvordan I hos jer kan blive klædt på til at gribe ind og sige fra i situationer, hvor der foregår krænkende handlinger af seksuel karakter.

Vi ønsker at kvalificere vores cases og høre dit bud på, hvordan du som kollega kan gribe ind og sige fra i de situationer, som er beskrevet i casene. Har du gode erfaringer fra jeres arbejdsplads eller en bestemt sætning, som kan være god til at sige fra på?

For at hjælpe skal du:
  • Vælge en case
  • Læse den
  • Svare på nogle korte spørgsmål

Tusinde tak for hjælpen!