Skip survey header

We horen graag uw mening!

...

Wij willen graag jouw mening horen over een duurzame toekomst in de gemeente Bergen én de toekomst van onze verwarming. Wat vind jij hiervan? Wat zijn jouw ideeën? En hoe kunnen we jou helpen?  

Het eerste deel van de enquête heeft betrekking op de transitie van aardgas naar andere vormen van verwarming in 2050. Het tweede deel van de enquête heeft betrekking op het programma VerduurSAMEN2030. De uitkomsten van deze enquête gebruiken we om samen de volgende stappen te zetten. 
1. Nederland van het gas af in 2050. Bent u daar bekend mee?
3. Vindt u het nodig dat we van het gas afgaan?
 
De volgende vragen zijn voor huurders. Woningeigenaren kunnen verder gaan met vraag 8. 
4. Wat heeft u zelf al gedaan aan uw woning? (meerdere antwoorden mogelijk)
 
5. Waarom heeft u dat gedaan? (meerdere antwoorden mogelijk)
6. Wat heeft uw verhuurder al gedaan aan uw woning? (meerdere antwoorden mogelijk)
Huurders gaan verder met vraag 14
De volgende vragen zijn voor woningeigenaren.
8. Wat heeft u zelf al gedaan? (meerdere antwoorden mogelijk)
9. Waarom heeft u dat gedaan? (meerdere antwoorden mogelijk)
13. Zijn er redenen die u ervan weerhouden om maatregelen te treffen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
14. Heeft u wel eens gehoord van VerduurSAMEN2030?
15. Wat vindt u van de ambitie van de gemeente om in 2030 energieonafhankelijk te zijn? 
17. Is bij u bekend dat u subsidies kunt aanvragen voor isolatie van uw woning of voor het aanschaffen van een warmtepomp? 
19. Stel de gemeente klopt bij u aan om uw steentje bij te dragen aan de energietransitie, wat is dan belangrijk voor u? (meerdere antwoorden mogelijk)
20. Stelling: Als mijn buurt gezamenlijk meedoet met verduurzamen dan wil ik ook wel meedoen.
 
21. Stel dat er iemand langs komt en u uitlegt hoe u uw woning kunt isoleren of wat zonnepanelen kosten en wat het oplevert, vrijblijvend, zou u daar gebruik van maken?
22. Wat verwacht u van de gemeente?  (meerdere antwoorden mogelijk)
23. Staat u er voor open om samen met inwoners de handen ineen te slaan? Bijvoorbeeld door samen: (meerdere antwoorden mogelijk)   
27. We willen u graag via een nieuwsbrief op de hoogte houden van dit onderzoek en de plannen van de gemeente. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
28. Bewoners met interesse in dit onderwerp worden uitgenodigd voor een meedenkgroep. Zou u willen deelnemen in een meedenkgroep?
29. Wellicht heeft u zelf thuis al veel gedaan op dit gebied. Zou u mensen in uw buurt of wijk daarover willen informeren? Uit onderzoek blijkt dat inwoners eerder iets aannemen van iemand uit de buurt. Zou je op deze manier je buren willen helpen en adviseren?
30. Wilt u deelnemen aan een jaarlijkse enquête over dit onderwerp?
31. Ik woon in: