Skip survey header
Scottish Gaelic

Coinnich ri Albannach Òg

Tha ‘Coinnich ri Albannach Òg’ ag amas air ìomhaigh Albannaich òga iongantach a bhios a’ dèanamh obair bhrosnachail anns na coimhearsnachdan ionadail aca, agus nas fhaide air falbh, a thogail.

Tadhail air ar duilleag Instagram gus eisimpleirean bho dhaoine òga eile fhaicinn:

An tusa an ath dhuine òg a nochdas air ar duilleag Instagram? No a bheil thu eòlach air cuideigin a tha a’ dèanamh obair iongantach sa choimhearsnachd aca?

Tha sinn a’ coimhead air cuspair eadar-dhealaichte gach seachdain air na meadhanan sòisealta. Seo beachd air na tha ri thighinn – ‘s dòcha gu bheil rudeigin agad ri ràdh mu aon de na cuspairean seo?

  • Banachdachan COVID-19
  • Coilltearachd & a' cuir seachad ùine taobh a-muigh
  • Gealladh nan Daoine Òga & còraichean airson daoine òga ann an Alba
  • A’ tilleadh don sgoil às deidh an t-samhradh
  • A’ feuchainn rudan ùra

Ainmich thu fhèin no cuideigin as aithne dhut gus a bhith an ath neach a nochdas air ar duilleag Instagram agus 100 puingean Duaisean Young Scot a chosnadh.

Bi mothachail: gu mì-fhortanach chan urrainn dhuinn gealltainn gun nochd a h-uile duine aig a bheil ùidh ann.

Cò a tha thu ag ainmeachadh airson a bhith a’ nochdadh air 'Coinnich ri Albannach Òg'? *Required