Skip survey header

Levnadsvanor och fysisk hälsa vid tvångssyndrom

I den här globala enkätstudien är vi intresserade av att utforska levnadsvanor och fysisk hälsa hos vuxna personer med Tvångssyndrom (OCD) över hela världen. 

Hur ser dina levnadsvanor ut? Har du några fysiska hälsoproblem? Har du någon gång försökt förändra levnadsvanor? Eller är du nöjd med din nuvarande livsstil? 

Resultaten från denna enkät kan bidra till ökad förståelse för hur fysisk hälsa och levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, alkoholvanor, tobaksanvändning) ser ut hos personer med tvångssyndrom. 

Du är välkommen att delta om du är minst 18 år och samtycker till att vi använder dina anonyma svar i forskningssyfte. Dina svar är helt anonyma och ingen identifierbar information kommer att sparas. Ditt deltagande är helt frivilligt. Enkäten tar ungefär 15 minuter att fylla i. 

Studien är godkänd av svenska Etikprövningsmyndigheten (dnr 2021-02608).
 
Stort tack på förhand för ditt deltagande! 

Vänligen, 
Dr Lorena Fernández de la Cruz, PhD
Ansvarig forskare
Karolinska Institutet
Stockholm, Sverige

 
1. Jag bekräftar att jag är 18 år eller äldre och samtycker till att delta i denna studie. Jag förstår att mina svar är anonyma och att de kommer att sparas och användas i forskningssyfte.  *This question is required.
Jag har konstaterad diagnos tvångssyndrom (OCD) *This question is required.