Skip survey header
EESTI

Eesti väliskogukondade uuring

English language can be chosen in the upper-right corner of this page.
Вы можете выбрать русский язык в правом верхнем углу страницы.Hea väljaspool Eestit elav eestimaalane,

2020. aasta lõpus algatati Välisministeeriumi, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi eestvedamisel mastaapne ja laiapõhjaline uuring, mille eesmärgiks on paremini mõista väljaspool Eestit elavate eestlaste ja Eestiga seotud inimeste olukorda välismaal. Siinne küsitlus on osa sellest uuringust ning mõeldud täitmiseks neile, kes on sündinud Eestis, kuid elavad väljaspool Eestit, ja neile, kes on sündinud väljaspool Eestit kuid peavad ennast ühel või teisel moel Eestiga seotuks. Uuringut viib läbi sõltumatu mõttekoda Balti Uuringute Instituut (ibs.ee) koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskusega.

Küsitluse eesmärgiks on paremini mõista Eesti väliskogukondade ja väljaspool Eestit elavate eestimaalaste kogemusi, soove ja ootusi. Uuringu tulemuste põhjal avaldatakse jaanuaris 2022 uuringuaruanne, mis sisaldab põhjalikku kirjeldust Eesti väliskogukondade tänasest olukorrast ning soovitusi Eesti riigiasutustele ja Üleilmse Eestluse Programmi (ÜEP) rakendajatele toetamaks väljaspool Eestit elavaid eestlasi.

Täpsemalt keskendub uuring järgnevatele teemadele:
- milline on Teie suhtumine Eestisse või teistesse väljaspool Eestit elavatesse eestimaalastesse?
- mis motiveerib väljaspool Eestit elavaid eestlasi külastama Eestit ning tarbima selle kultuuri, keelt ja meediat? Kas ja millist tuge on vaja Eesti riigilt?
- millised on Teie tulevikuplaanid? Kas Teil on kunagi plaanis Eestisse elama asuda või tagasi pöörduda?

Tegemist on esmakordse taolises mahus ja ulatuses läbiviidava uuringuga – meie eesmärk on jõuda eestimaalasteni igas maailma otsas!

Olete oodatud küsitlusele vastama:
- kui Te olete 16 aastane või vanem; ning
- kui Teie püsiv elukoht on väljaspool Eestit, või Te viibite Eestist eemal rohkem kui kuus (6) kuud aastas; ning
- kui Te omate Eesti kodakondsust; VÕI kui Teie vanemad või vanavanemad on Eesti kodanikud (aga Teie ise ei ole); VÕI kui Te olete Eestis sündinud ja Eestis pikka aega elanud (kuid Teil on ükskõik milline kodakondsus).

Kõikide küsitluses osalejate vahel loositakse välja mitmeid auhindu, mis on täpsemalt välja toodud küsitluse lõpus (Amazon, Netflix, Spotify, Lingvist jm kinkekaardid). Auhinnafond on kokku 1000 eurot.

Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 15-25 minutit.

Andmete kaitse
Ainult Balti Uuringute Instituudi uurimismeeskonnal on ligipääs Teie isiklikele andmetele (e-post või telefon) juhul kui Te need küsitluse lõpus lisate (loosimises osalemiseks) ning need kustutatakse hiljemalt kolm kuud peale uuringu lõppemist. Küsitluse käigus kogutud vastused jäävad täielikult anonüümseks ja konfidentsiaalseks. Neid ei jagata teiste osapooltega ning analüüsitakse ainult umbisikuliselt. Küsitluse tulemused avaldatakse uuringu avalikus lõpparuandes vaid üldistatud kujul. Täpsem info uuringu kohta on leitav veebilehel diasporaa.ee.

Küsimustikku saate täita eesti, vene või inglise keeles - valige sobiv keel lehe ülal paremas nurgas. Küsitluse täitmiseks vajutage palun allolevat nuppu „Edasi“ või mobiilivaates sinist noolega nuppu.

NB! Pikendasime küsitluse lahtioleku aega, küsitlus jääb avatuks kuni 30. novembrini 2021.

Aitäh abi eest! Kõikide küsimuste, mõtete või kommentaaride korral pöörduge palun julgelt meie uuringumeeskonna poole e-posti aadressil diaspora@ibs.ee.