Skip survey header

Naročilnica | zbirka iZnam za več

Naročilnica - zbirka iZnam za več

Naročilnica | iZnam za več
vadnice z interaktivnim dostopomVsa gradiva iz zbirke iZnam za več so vam na voljo s 30-odstotnim popustom.


Nova cena posameznega gradiva: 5,50 EUR (redna cena: 7,85 EUR)
Prosimo vas, da spodaj najprej izberete, za kateri razred naročate gradiva, nato pa označite, katera gradiva želite naročiti. 
*Ne pozabite pripisati števila izvodov za izbrano gradivo; če polje za količino pustite prazno, bomo upoštevali, da naročate 1 izvod gradiva.
1. Izberite razred, za katerega želite naročiti gradiva:
4. RAZRED
Označite, katera gradiva želite naročiti, in dopišite število izvodov, ki jih naročate:
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
7. RAZRED
Označite, katera gradiva želite naročiti, in dopišite število izvodov, ki jih naročate:
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
6: RAZRED
Označite, katera gradiva želite naročiti, in dopišite število izvodov, ki jih naročate:
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
8. RAZRED
Označite, katera gradiva želite naročiti, in dopišite število izvodov, ki jih naročate:
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
9. RAZRED
Označite, katera gradiva želite naročiti, in dopišite število izvodov, ki jih naročate:
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
 • * Odgovor na vprašanje je obvezen.
2. Vaši podatki:
This question requires a valid email address.
Incorrect input. Please enter a number
Dovoljenje za zgoraj navedene obdelave vaših osebnih podatkov lahko brez posledic za izvedbo pogodbe o naročilu blaga kadar koli pisno prekličete, tako da pošljete sporočilo na e-naslov osebni.podatki@rokus-klett.si ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: osebni.podatki@rokus-klett.si. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.
PRODAJNO-PLAČILNI POGOJI
Cena vključuje DDV. Cene ne vključujejo poštnine v višini 3,50 EUR, ki jo plača kupec. V primeru nakupa nad 40,00 EUR poštnino krije Založba Rokus Klett, d. o. o. Naročilo se na podlagi te naročilnice lahko odda do 30. 6. 2021 in ima veljavo pogodbe, sklenjene med kupcem in Založbo Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prodajalec). Kupec lahko v 14 dneh od prejema blaga od te pogodbe brez navedbe razlogov odstopi, in sicer tako, da v tem roku o tem obvesti prodajalca na e-naslov narocila@rokus-klett.si ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi odstopni obrazec, dostopen na: https://cutt.ly/Obrazec_uveljavitev_pravic_ZRK_pdf. Če kupec od te pogodbe odstopi, mu prodajalec najpozneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu povrne vsa prejeta plačila. Povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj. Kupec blago vrne na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, in sicer najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec. Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. V primeru stvarne napake na dobavljenem blagu ima kupec pravico, da blago vrne brez kakršnekoli odškodnine ali stroškov. O obstoju stvarne napake in nameravanem vračilu mora kupec obvestiti prodajalca najkasneje v 2 mesecih od odkritja napake in v 2 letih od nakupa, in sicer pisno na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o odstopu mora kupec podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima izdelek napako. Kupec lahko o stvarni napaki prodajalca obvesti tudi osebno, prodajalec mu v tem primeru izda potrdilo. Kupec, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu odpravi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu ni sporen, prodajalec najpozneje v roku 8 dni ugodi kupčevi zahtevi iz prejšnjega stavka. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora prodajalec kupcu pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu. Vsa obvestila in pošiljke se štejejo za pravočasne, če so oddani najkasneje na zadnji dan roka. Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. V skladu s tem zakonom prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): http://ec.europa.eu/odr. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca