Skip survey header

Vam je programiranje blizu? | Kratka raziskava

1. Kako poučujete programiranje v svojem razredu?
Kakšno opremo uporabljate pri poučevanju programiranja?
Katere od naslednjih trditev so za vas resnične?
Katere od naslednjih trditev so za vas resnične?