Skip survey header

2021 Ondernemende sportaanbieders ten tijde van corona - dansondernemers

Ondernemende sportaanbieders ten tijde van corona

Welkom!

In nauwe samenwerking met de sportbranche (o.a. POS, NOC*NSF) en de Stichting Dansondernemers Nederland brengt het Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS de gevolgen van de coronacrisis voor de sport in beeld. Om een zo goed mogelijk beeld te kunnen schetsen zijn alle sportorganisaties en zeker ook de sportondernemers van de Stichting Dansondernemers Nederland van belang. Het gaat in dit onderzoek naast de financiële gevolgen ook om de gevolgen van de coronamaatregelen op het klantenbestand, het personeelsbestand van de ondernemingen en de verwachtingen voor de toekomst.

We willen u vragen de vragenlijst uiterlijk 19 april in te vullen. Met de knoppen 'terug' en 'volgende' kunt u door de vragenlijst gaan. Uw antwoorden worden tussentijds niet opgeslagen dus u kunt de vragenlijst niet tussendoor afsluiten en op een later tijdstip het invullen te hervatten. Alle informatie uit deze vragenlijst wordt verwerkt in algemene statistische overzichten. Gegevens van individuele bedrijven zijn niet te traceren en worden niet gedeeld met andere partijen. De resultaten van het onderzoek worden, geaggregeerd op brancheniveau, na afronding met u gedeeld via de brancheorganisatie. De privacyrichtlijnen van het Mulier Instituut vindt u hier.

Bent u tijdens het invullen van de vragenlijst problemen tegengekomen of heeft u suggesties voor verbetering, dan horen wij dat graag! Aan het einde van de vragenlijst is ruimte voor deze opmerkingen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking.