Skip survey header
polski

Portal Urzędu Publikacji: Ankieta użytkownika

Dziękujemy za chęć wyrażenia opinii na temat Portalu Urzędu Publikacji. Państwa wkład jest dla nas bardzo cenny.

Zapewniamy, że Państwa odpowiedzi są anonimowe.

Biorąc udział w tej ankiecie, wyrażają Państwo zgodę na to, że nasz kontrahent PPMI przetworzy Państwa odpowiedzi zgodnie z określonym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Państwa odpowiedzi będą bezpiecznie przechowywane, a żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione opinii publicznej. Państwa dane osobowe zostaną zanonimizowane, i jedynie zanonimizowane dane będą udostępnione Urzędowi Publikacji.