Skip survey header
čeština

Portál Úřadu pro publikace: Uživatelský průzkum

Děkujeme, že nám sdělíte svůj názor na portál Úřadu pro publikace. Váš názor je pro nás velmi důležitý.

Ujišťujeme vás, že s vašimi odpověďmi bude zacházeno anonymně.

Svou účastí na tomto průzkumu souhlasíte s tím, aby jeho zhotovitel, společnost PPMI, zpracoval vaše odpovědi v souladu s konkrétním Prohlášením o ochraně soukromí. Vaše odpovědi budou bezpečně uloženy a žádné vaše osobní údaje nebudou zveřejněny. Vaše data budou sdílena s Úřadem pro publikace výhradně v anonymizované podobě.