Skip survey header

Badanie ankietowe skierowane do samorządów i branży związanej ze szlakiem kajakowym.

Badanie ankietowe

Badanie ankietowe prowadzone jest w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Szlaków Kajakowych powstałych w ramach projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych"
 
Katowice, 2021
 
Wprowadzenie

Szanowni Państwo,
Niniejsze badanie ankietowe realizowane jest przez Główny Instytut Górnictwa na zlecenie Gminy Drohiczyn, ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Szlaków Kajakowych w ramach projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”.  W ramach projektu podjętych zostało już wiele działań m.in. postawiono wieże widokowe, stworzono Centra Turystyki Kajakowej.
Celem niniejszego badania jest stworzenie strategii rozwoju transgranicznych szlaków kajakowych w oparciu o realne potrzeby osób z nich korzystających. Uzyskane informacje i Państwa opinie w tym zakresie będą fundamentalne dla kierunku powstającej strategii.
Liderem Projektu jest Gmina Drohiczyn (Polska), partnerami są Rada Powiatu Sokalskiego (Ukraina) oraz Departament Turystyki Rejonu Drohiczyńskiego (Białoruś).

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu https://www.bugunitesus.eu/pl .