Skip survey header

Cerere de exprimare a interesului din partea consilierilor în materie de datorii pentru participarea la seminarele de „formare a formatorilor"

Introducere

Direcția Generală Justiție și Consumatori (DG JUST) a Comisiei Europene invită potențialii consilieri în materie de datorii să își depună candidaturile pentru a participa la o serie de sesiuni de „formare a formatorilor” în legătură cu modul în care pot fi îmbunătățite serviciile de consiliere în materie de datorii pentru gospodăriile europene.  

Această cerere de exprimare a interesului și furnizarea sesiunilor de formare sunt parte a unui proiect mai amplu al DG JUST referitor la Derularea de acțiuni pentru extinderea disponibilității și îmbunătățirea calității serviciilor de consiliere în materie de datorii pentru gospodăriile europene.

Publicul-țintă al sesiunilor de formare include experți profesioniști în subiecte legate de datoriile consumatorilor (de ex. experți în probleme legate de creditele de consum sau ipoteci, experți juridici în domeniul insolvenței sau al datoriilor consumatorilor, psihologi care se ocupă de persoanele supraîndatorate sau experți cu experiență similară în domeniile menționate mai sus) sau voluntari calificați (acoperind aceleași domenii și având o experiență similară) care ar urma să devină consilieri profesioniști în materie de datorii (toți aceștia denumiți în continuare „cursanții”) din țări în care consilierea în materie de datorii este furnizată sporadic, lipsește cu desăvârșire și care dispun de un număr redus de consilieri în materie de datorii.  Cursanții ar trebui să provină din Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, România și Spania și vor fi instruiți de către consilieri cu experiență în materie de datorii (denumiți în continuare „formatorii”), care le vor împărtăși din expertiza și cunoștințele lor. Scopul final al acestor sesiuni de formare este de a le permite noilor consilieri potențiali în materie de datorii să instruiască alți experți și să contribuie la dezvoltarea furnizării de servicii de consiliere în materie de datorii în țările europene.  

Formarea online se va desfășura în cadrul a două sesiuni. Prima sesiune este preconizată a avea loc în aprilie 2021, iar a doua sesiune în vara anului 2021 (datele urmează a fi confirmate). Prima sesiune de formare se va axa pe instruirea efectivă a candidaților admiși, în timp ce a doua sesiune se va axa și pe lecțiile învățate în cadrul primei sesiuni și va evalua efectele informațiilor de care au beneficiat cursanții.  

Sesiunile de formare se vor ține în limba engleză și în limba locală, dacă acest lucru este posibil. În orice caz, se vor pune la dispoziție interpreți online pentru a se asigura că toate discuțiile sunt accesibile tuturor participanților. Având în vedere criza sanitară curentă cauzată de COVID-19, formarea se va desfășura online.  

Viitorii consilieri în materie de datorii selectați pentru sesiunile de formare ar trebui să provină din rândul următoarelor categorii de furnizori: organizații neguvernamentale (ONG-uri) (biserici, organizații umanitare etc.), incluzând aici atât ONG-urile care funcționează pe cont propriu, cât și cele finanțate de guverne; organizații ale consumatorilor; parteneri sociali; autorități publice (administrații locale, administrații regionale, autorități/organisme publice); organizații care beneficiază de finanțare publică, dar care nu sunt parte a administrației publice; profesioniști privați. Mai multe informații despre procesul de depunere a candidaturilor pot fi găsite aici

Toate candidaturile trebuie depuse până la data de 17 martie 2021, ora 12:00 CET.