Skip survey header

План за интегрирано развитие на Община Велико Търново - Анкета сред организации

Уважаеми Дами и Господа,
Както вече разбрахте, провеждаме проучване на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни по отношение на цялостното развитие на територията на общината.
Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на План за интегрирано развитие на община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г.
Участието е анонимно и получените резултати ще бъдат разглеждани единствено в обобщен вариант и за целите на статистическия анализ на всички получени данни.
Приятно попълване!