Skip survey header

План за интегрирано развитие на Община Велико Търново - Анкета сред граждани

Уважаеми Дами и Господа,
Както вече разбрахте, провеждаме проучване на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, в това число разбира се и гражданите, по отношение на цялостното развитие на територията на общината.
Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на План за интегрирано развитие на община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г.
Участието е анонимно и получените резултати ще бъдат разглеждани единствено в обобщен вариант и за целите на статистическия анализ на всички получени данни.
Благодарим предварително за отделеното време и внимание за попълването на анкетата. Вашето мнение има стойност!