Skip survey header

План за интегрирано развитие на Община Велико Търново - Анкета сред граждани

Анкетното проучване приключи. Благодарим Ви за участието!