Skip survey header

Reproductieve zorg sinds de coronavirus pandemie: percepties en behoeften van zorgverleners

De COVID-19-pandemie (Ernstig acuut respiratoire syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2)) heeft invloed gehad op ons hele leven en alles ziet er op dit moment anders uit. Als zorgverlener ondervindt u mogelijk belangrijke veranderingen in de manier waarop u reproductieve zorg biedt. Het doel van deze enquête is om te begrijpen hoe de wereldwijde pandemie uw ervaring met het verlenen van reproductieve zorg beïnvloedt, met name met betrekking tot telezorg en zorg op afstand, en welke veranderingen u zou willen zien voor de toekomst. Deze enquête is bedoeld voor professionele zorgverleners die werken in de seksuele en reproductieve gezondheidszorg (zwangerschap, intrapartum/bevalling en postnatale zorg).

Deze anonieme enquête maakt deel uit van Safe Motherhood Week 2020, een jaarlijkse bewustmakingsweek voor gelijkheid van de gezondheid van moeders, opgericht door the Synergist, een ngo die zich inzet voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Vragen die gemarkeerd zijn met een * moeten worden beantwoord.