Skip survey header

Goois Lyceum - Aanmelding en inschrijving leerjaar 1 2021/2022

Persoonsgegevens leerling

In dit aanmeldformulier wordt u verzocht het basisschooladvies van deze leerling toe te voegen. 
4. Geslacht (zoals vermeld in de Basisadministratie Persoonsgegevens (BRP)) *Deze vraag is verplicht
This question requires a valid date format of DD/MM/YYYY.
calendar